Koliko će ti novca biti potrebno u penziji?

Razmislite kako ćeš živeti nakon odlaska u penziju. Gde ćeš živeti? Kako ćeš provoditi vreme? Koliki će ti biti troškovi? Koliko će ti novca biti potrebno za zadovoljavajući životni standard?

Mnogi stručnjaci veruju da je u proseku potrebno da penzija iznosi oko 80% zarade da bi se zadržao isti životni standard. Međutim to je individualna potreba. Treba da razmisliš kako ćeš živeti nakon odlaska u penziju i koliki će ti biti troškovi. Iako se određeni troškovi penzionisanjem smanjuju, treba uzeti u obzir moguće nove troškove poput  medicinskih troškova, pomoći u kući, nege i slično.

Zatim, razmisli kako ćeš obezbediti potrebne prihode. Koliko će iznositi tvoja državna penzija? Koliko će ti biti potrebno dodatnih prihoda? Kako ćeš obezbediti te dodatne prihode?

Svako ko je zaposlen ima pravo na državnu penziju kada ispuni uslove u pogledu starosti i dužine staža. Iznos državne penzije zavisi od visine doprinosa, godina staža i načina usklađivanja penzije. Međutim, iznos državne penzije na koji ćeš moći da računaš, danas je relativno teško proceniti s obzirom na to da je reforma penzijskog sistema u  Srbiji još uvek u toku. Uobičajena praksa u mnogim zemljama je da se građanima dostavljaju izvodi sa podacima o uplaćenim doprinosima i proračunom penzije koju ti doprinosi omogućavaju upravo da bi im se olakšalo planiranje penzijske štednje. Dok se takva praksa ne pojavi kod nas, moramo se zadovoljiti okvirnim prognozama. U zavisnosti od toga koliko želiš da budeš konzervativan možeš računati nekih 60-70% zarade za pun radni staž i  pratiti dalje reforme. 

Ljudi danas žive duže nego pre i neophodno im je više novca u starosti. Možda ćete živeti od penzije 20 ili 30 godina - ili duže. Zbog toga je veoma važno da razmisliš na koji ćeš način sebi obezbediti dodatne prihode koji će dopuniti državnu penziju za duži životni vek koji ćeš verovatno uživati u penziji.

Kada utvrdiš broj godina do penzije i okvirni iznos koji će ti biti potreban, možeš izračunati potreban iznos mesečne štednje i prinosa i razmisliti o načinima štednje.

"Novac govori; tajna je imati ga dovoljno dugo da bi čuli ono što govori."

V.G.P.